پاسخ
ونیز تقریباٌ در هیچ زمان از سال خلوت نیست، بلکه همیشه انبوه گردشگران در کانال‌ها و خیابان‌های اصلی آن به گردش مشغول‌اند. اگر می‌خواهید تجربه‌ای منحصر به فرد از ونیز به دست آورید بدون شک باید در خیابان‌های فرعی و کوچه‌های تو در توی آن سرگردان شوید. اهالی ونیز می‌دانند که زیبایی‌های واقعی ونیز منحصر به آن چیزی نیست که گردشگران عام به سمت آن کشیده می‌شوند. زیبایی حقیقی ونیز را باید در مسیرهای کمتر پیموده شده یافت.
 

پرسش ها در باره ونیز

 

پرسش ها در باره ایتالیا