مقبره گور دختر در جنوب ایران در مرز استانهای فارس و بوشهر و اطراف شهرستان تنگ ارم ، وجود دارد.

این مقبره منتسب به خواهر بزرگ یا مادر کورش بزرگ می باشد. مسلما قدمت این بنا در حدود 2500 سال می باشد و شباهت بسیار زیادی به مقبره پاسارگاد دارد.

گور دختر در سال ۱۳۷۶ با شماره ۱۸۹۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این مقبره در یک روستای کوچک میان خانه های روستایی و بدون هیچ گونه حصار، دورچین، جدول یا حتی سیم خاردار می باشد و شما می توانید با خودرو خود تا کنار آن بروید و از آنجایی که چراغی هم برای روشنایی آن وجود ندارد، دقت کنید که به آن برخورد نکنید.