استان گلستان به علت وجود چشمه ساران و آبشارهای متعدد لقب "سرزمین آبشاران" را به خود داده اختصاص داده و به سبب جذابیت ها و جاذبه های طبیعی بسیار به "گنجینه اکوتوریسم ایران" مشهور شده است. آبشارهای این استان عبارت اند از :
  • آبشار شیر آباد، آبشار باران کوه، آبشار گلستان، آبشار دو آب کردکوی، آبشار زیارت، آبشار کبود وال
که "آبشار شیر آباد" 25 متر ارتفاع و 81 متر عمق و "آبشار کبود وال" 12متر ارتفاع و 80 متر عمق دارد. در ضمن به "آبشار کبود وال" عروس آبشار های استان گلستان گفته می شود.

درباره آبشار شیر آباد

آبشار شیر آباد با ارتفاعی طویل و عمیق در استان گلستان یکی از زیباترین مناطق گردشگری در ایران است. در کنار آبشار شیر آباد جنگلی وجود دارد که در آن دو غار به نام های "دیو سپید" و "سمندر" دیده می شود.

در سال 1385 برای رفاه حال مسافران مسیر دسترسی آبشار شیر آباد (با اختصاص 250 هزار ریال اعتبار) آسفالت شد.

اطلاعات گردشگری


استان گلستان به علت جذابیت ها و جاذبه های طبیعی از جمله همین آبشار ها یی که نام بردیم در تمام ایام سال مسافران و گردشگران زیادی را خود می پذیرد. سازمان میراث فرهنگی استان گلستان با هدف جذب گردشگران بیشتر تصمیم به ساخت و آماده سازی مجموعه گردشگری شیر آباد کرده تا با سازمان دهی هر چه بیشتر بتواند همه ساله تعداد مسافران بیشتری را به این مکان خدادادی دعوت کند.

آبشار شیرآباد در شهرستان "رامیان در ۶ کیلومتری جنوب شهر خان ببین" و در میان انبوهی از جنگل های بسیار زیبا و سرسبز  قرار دارد.