آبشار اسب آبی بسیاز زیباست. در ضمن چشم انداز هایی که در طول مسیر این آبشار هستند قابل توجه می باشد. من با دوستانم به این مکان رفتم و خیلی سفر خاطره انگیزی برایمان شد.


آدرس: این آبشار زیبا در ۱۵ کیلومتری شهر زیراب میان دو روستای کلاریجان و پارسی بر روی رودخانه کیترو واقع شده است.
 

عکس های آبشار اسب آبی زیراب