برج منارا در کوالالامپور، نمونه بارز و البته بسیار زیبایی از صنعت معماری کشور مالزیست. برج منارا، در فهرست بلندترین برج های مخابراتی دنیا قرار دارد.

روند ساخت این برخ مخابراتی بسیار
بلند به سه دوره تقسیم می شود. مرحله اول مربوط به آماده سازی زیرساخت ،
حفر زمین و سفت کاری های لازم بود که در سال 1989 شروع و در سال 1992 پایان
یافت. دوره دوم مربوط به ساخت پایه برج بود و فاز اول آن در سال 1990 آغاز
و یک سال بعد یعنی سال 1991 پایان یافت. فاز سوم ساخت برج منارا در سال
1992 میلادی شروع شد و در اواخر همان سال، یعنی سپتامبر 1992 تمام شد.
آخرین فعالیتی که روی این برج صورت گرفت، نصب آنتن بلند مخابراتی بود که
طول برج را به 421 متر از سطح زمین رساند. به این ترتیب، برج منارا در
فهرست بلندترین برج های مخابراتی دنیا قرار گرفت.

 
نام: آسیا » مالزی » کوالالامپور » برج منارا