جاده زیبای اسالم به خلخال که معروف به بهشت ایران است، از جمله مناطق ییلاقی کشور با آب و هوای سرد است که دیدن آن به همه پیشنهاد می شود.
 
نام: آسیا » ایران » شهرهای دیگر ایران » دیدنی های جاده زیبای اسالم به خلخال