برج شمس تبریزی روی مزاري منسوب به شمس تبریزی در دوره صفویان در شهر خوی ساخته شده است.

مقبره شمس تبريزي كه داراي برجي به ارتفاع ۱۷ متر است از چند سال گذشته به طور محسوسي منحرف شد و احتمال می دادند که بناي برج در آينده فرو بريزد، به همين دليل در سال 1386 با همكاري كارشناسان ايتاليايي، مقبره و برج شمس تبريزي در شهرستان خوي مرمت گردید.
 
نام: آسیا » ایران » شهرهای دیگر ایران » مقبره شمس تبریزی در خوی