شهر تبریز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی می باشد. این شهر بزرگ‌ترین شهر منطقهٔ شمال‌غرب ایران و مناطق آذربایجانی‌نشین است.
 
نام: آسیا » ایران » تبریز » تبریز در یک نگاه