ماسوله در ضلع شرقی یکی از رشته کوههای تالش، 55 کيلومتري رشت در استان گيلان قرار دارد.
این محل به سبب نوع معماری خانه هایش شهرتی جهانی یافته است.
محوطه جلوی خانه‌ها و پشت بام‌ها هر دو به عنوان پیاده رو استفاده می‌شوند. در ضمن به دلیل خیابان‌های کوچک و پله‌های بسیار، هیچ وسیله نقلیه موتوری نمی تواند به آنجا وارد شود.
 
نام: آسیا » ایران » شهرهای دیگر ایران » ماسوله