برلین شامل مکانهای گردشگری و دیدنی و معروفِ تفریحی، طبیعی ، تاریخی و غیره برای بازدید کنندگان و گردشگران می باشد. کلیسای جامع برلین، یک مکان مذهبی معروف می باشد.
 
نام: اروپا » آلمان » برلین » کلیسای جامع برلین