روستای ابیانه بسیار خوش منظره و خوش آب و هوا است و به دلیل معماری بومی و بناهای تاریخی از روستاهای استثنایی ایران می باشد.
ابیانه روستایی در ۴۰ کیلومتری شمال غربی نطنز، در دامنه کوه کرکس می باشد.
 
نام: آسیا » ایران » شهرهای دیگر ایران » ابیانه