جزیره سانتورینی در حاشیه یونان قرار گرفته که محیط اطراف آن در طی سالیان دراز رشد و توسعه بسیار زیادی پیدا کرده است و یکی از اعجاب انگیزترین جزایر یونان می باشد. دیدنی های متعدد موجود در این جزیره، گردشگران بسیاری را به سمت آن جلب می کند.
 
نام: اروپا » یونان » سانتورینی » درباره سانتورینی